En över 150 meter lång labyrint-konstruktion har hittats i Mellanöstern

Konstruktionen är på hebreiska känd som Gilgal Refaim, ”Jättarnas hjul”, och har en megalitgrav i mitten. Den 150 breda, runda stenformationen uppskattas vara ca 5000 år gammal och befinner sig på ett forntida nomadfolks marker vid gränsen mellan Israel, Syrien och Libanon. Dess namn syftar dock på de i Bibeln omtalade jättar som ska ha bott i området. Bland dagens teorier finns astronomiskt instrument eller enbart gravmonument. Fortsättning följer!

Läs mer: http://www.techtimes.com/articles/105704/20151112/archaeologists-mystified-by-stonehenge-like-wheel-of-giants-with-origins-dating-back-5000-years-ago.htm

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera