Vid Kistinge pågår just nu Hallands till ytan största utgrävning

På platsen har man hittat stolphål och väggar efter 43 olika hus från 3 olika gårdar mellan 1000 f.kr och medeltiden. Ett av husen har varit ett så kallat långhus med en längd av 40 meter, och av keramikfynd att döma har man bedrivit djurhållning med bland annat osttillverkning i det förhistoriska by-komplexet. Läs mer och se nyhetsinslaget: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/halland/2000-ariga-gardar-ser-ljuset-i-kistinge

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera