Veckas fynd – ”Venus” från Willendorf

Veckans fynd – ”Venus” från Willendorf

Figurinen som föreställer en fyllig kvinnokropp hittades i södra Österrike år 1908, och på grund av dåtidens syn på den primitiva människan fick den det ironiska namnet Venus från Willendorf. Figurinen som är snidad i kalksten tros vara gjort någon gång för ca 25-28 0000 år sedan, har varit målad i rödockra och är en av ca 200 liknande figurer som hittats från samma tid i Europa. På grund av sin utformning har den inte kunnat stå på egna ben, och den populäraste tolkningen är att denna och liknande figurinerna fyllt ett fruktbarhets-syfte. Andra tolkningar är lyckosymbol, kroppsideal hos jägar-samlarfolk eller rent av som spegel för de med kvinnokropp. Idag finns kvinnan från Willendorf utställd på Naturhistorisches Museum i Wien.

Läs mer: https://www.wien.info/en/sightseeing/museums-exhibitions/top/museum-natural-history

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera