En massgrav i Frankrike är ännu ett exempel på neolitikum våld

I franska Bergheim har man påträffat kvarlevor efter två män, en kvinna och fyra barn som tros vara ca 6000 år gamla. Skeletten hittades liggande ovanpå ett stort antal avhuggna vänsterarmar som förmodligen deponerats vid ett tidigare tillfälle i gropen. Liknande massgravar från samma period har hittats runt om i Europa och indikerar att den sena stenåldern (neolitikum) varit en våldsam tid.

Läs mer: https://www.rt.com/news/325859-neolithic-burial-pit-france/

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera