Grav med ung kvinna och barn påträffat i centrala Visby

Gravfyndet gjordes i samband med byggnadsarbeten intill Clarion Hotel Wisby. Graven som innehåller en ung kvinna med ett litet barn i famnen är orienterad i nord-sydlig riktning, vilket indikerar en för-kristen begravning. Enligt osteologen kan den unga kvinnan och barnet härröra så lång tillbaka som stenåldern, detta pga kvinnans kropps-ställning (med uppdragna ben) samt goda tandhälsa vilken generellt sett var bättre under denna tid. Fortsättning och bättre datering följer!

Läs mer: http://mobil.helagotland.se/kulturnoje/gravfyndet-hon-holl-barnet-i-famnen-12474871.aspx

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera