Veckans fynd – trumman från Åsele lappmark

Under slutet av 1600-talet beslöt den svenska staten att tvångskristna den samiska befolkningen som levde i de norra delarna av landet. De som vägrade lämna sin tro hotades med böter, fängelse eller dödsstraff. I samband med detta förstördes en stor del av de samiska föremålen som förknippades med religion, bland annat de så kallade trolltrummorna vilka nåjderna använde i rituella sammanhang. Även om viss återlämning av föremålen förekommer anser många forskare att den svenska staten ännu inte gjort upp känslomässigt med sin grymma hantering av samerna. På bilden ser vi en trumma från Åsele i Lappland, en av få trummor i Digitalt Museums databas där dess ursprung uppges. 

Foto: Nordiska museet

Läs mer: http://www.samer.se/1001

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera