Vraket vid halländska Gullbrannan daterat

Äntligen! Vraket som kom i dagern vid årsskiftet har nu dendrokronologiskt daterats, och resultaten pekar på att fartyget byggts någon gång under andra halvan av 1700-talet. Vrakets träslag, furu, gör att marinarkeologerna tror att det kan röra sig om ett typiskt halländskt fartyg som användes av den unika självständiga bondesjöfarten på 1700-talet. Resterna ska nu undersökas närmare, fler prover tas och eventuella lösa föremål tas om hand.

Läs mer: http://m.hallandsposten.se/nyheter/halmstad/1.4629699-fartygsvraket-byggt-redan-pa-1700-talet

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera