Visste du att…

Symbolen som sedan 60-talet har markerat fornlämningar i Sveriges landskap är en uråldrig symbol som i Norden bland annat kallas Sankt Hanskors? På grund av sin spridning inom kristendomen anses den ha varit en central gudasymbol med antika anor. Symbolen återfinns nämligen inom en lång rad kulturer, från kinesisk buddhism till keltiska brittiska öarna och symboliserar såväl evighet som skydd mot onda makter. I Skandinavien finner vi den bland annat på de så kallade bildstenarna som bland annat har hittats i Hablingbo socken på Gotland (se bild), vilken dateras till 400-talet e.kr. Under medeltidens kristnande upptogs symbolen i Skandinavien som en representation för Johannes döparen, också kallad Sankt Hans. Idag är den Riksantikvarieämbetets officiella symbol och representerar skyddet av kulturarvet.

Läs mer: http://www.raa.se/om-riksantikvarieambetet/riksantikvarieambetets-historia/riksantikvarieambetets-symbol/

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera