Ny avhandling visar på Hallands kulturella kontakter under förromersk järnålder

Avhandlingen av Per Wranning analyserar en förromerskt boplats med tillhörande gravfält vid Tjärby i Halland. Importerade metallföremål, avvikande gravseder och hustyper indikerar att södra Halland haft kulturella kontakter med bland annat Danmark och Polen. Bland annat förekomsten av tvåskeppiga hus, istället för det i landet då förhärskande treskeppiga, har förekommit i det halländska området vilket minner om samtida traditioner i Danmark.

Läs mer: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/nyheter/detalj//avlagsna-kontakter-influerade-sodra-halland-under-jarnaldern.cid1353775

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera