Frivillig detektorförening fann 82 st mynt i danska Viborg

Metalldetektorföreningen Midtjysk Detektorførening genomsökte frivilligt ett område där en järnåldersboplats vid Viborg just nu grävs ut. Mynten är dock från 1300-talet och är så kallade borgerkrigsmynt. Myntfynd är inte ovanliga, däremot är det höga antalet överraskande och mynten kommer nu att ställas ut på Viborgs museum.

Läs mer: http://nyheder.tv2.dk/samfund/2016-02-09-700-aar-gammel-moentskat-fundet-paa-jysk-mark

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera