Mesolitisk gravplats påträffad i Tyskland

Hittills har 9 individer grävts fram men enligt arkeologerna finns indikationer på att fler gravar finns i närheten. Platsen vid tyska Brandenburg som är 8500 år gammal är speciell på flera sätt, främst på grund av det stora antalet gravlagda individer på ett och samma ställe, vilket varit ovanligt för en mobil jägare-samlare-grupp. Bland de gravlagda finns även en man som begravts upprätt, något som har paraleller med liknande fynd från Ryssland och därmed indikerar kulturella kontakter med nordligare breddgrader.

Läs mer: http://www.ibtimes.co.uk/8500-year-old-graves-man-buried-upright-position-found-germany-1543421

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera