Enligt forskare var Tor, inte Oden, den främsta gudomen

Enligt religionshistorikern Maths Bertell har forskare tagit de isländska sagornas beskrivning av de skandinaviska gudomarna för bokstavligt. Enligt Bertell har 1200-talets kristna Island föredragit att framhäva Oden framför Tor, som i sagorna beskrivs som trög. Detta beror enligt Bertell på att Oden bättre stämde överens med kristendomen och att hedendomen ansågs primitiv. I själva verket menar man att Tor och dennes motsvarigheter i samisk och gammalfinsk religion varit den främsta guden för invånarna i Skandinavien. Bland annat beskriver Adam av Bremen att Tor intar den centrala mittenplacering och Oden sitter bredvid.

Läs mer: http://www.allehanda.se/kultur/den-fornnordiska-gudavarlden-var-tors-rike

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera