Veckans fynd – Pireuslejonet

Den 3 meter höga lejonstatyn står i dag i Venedig men stod från sin tillverkning någon gång på 300-talet f. Kr fram till 1688 i Atens antika hamn Pireus. Statyn har blivit vida känd på grund av sina 3 separata run-inskrifter som tillverkats på 1000-1100-talet av till Aten ditresta skandinaver. Den mest kompletta runinskriften lyder:

… de högg(?) (runorna), hälftens (i.e. truppens) män … och i denna hamn, dessa män högg runor efter Horse bonde … Svear ombesörjde detta på lejonet. (Han) föll/omkom innan han kunde uppbära en gäld.

Övriga ristningar nämner flera män, och enligt forskarna har dessa ristats av så kallade väringar, legosoldater från Skandinavien som oftast tjänstgjorde i den grekiska flottan. Idag står en gips-kopia av lejonet på Historiska museet i Stockholm.

Läs mer: http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/6470/978-91-7209-684-4.pdf?sequence=1

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera