Prover tyder på att Västerås är 250 år äldre än tidigare trott

De kol-14-prover som togs år 2013 i Västerås stadspark har nu fastslagit att staden anlagts någon gång under 900-talets andra hälft, något som man länge misstänkt men många varit skeptiska till. Vid undersökningen hittade man i parken bland annat rester efter ett bronsgjuteri och en kam från 900-talet. Nu pågår diskussioner om huruvida ytterligare undersökningar i parken ska få äga rum för att ta reda på mer om stadens tidigaste historia.

Läs mer: http://vlt.se/nyheter/nyheter/1.3594942-beviset-i-stadsparken-vasteras-250-ar-aldre

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

One thought on “Prover tyder på att Västerås är 250 år äldre än tidigare trott

  1. Tänk om de som gräver, grävt i de talrika(!!!) utländska källmaterialet, då hade de vetat om att de första uppgifterna om ett Aros går tillbaka till första hälften av 800-talet.

Kommentera