Visste du att…

… det vardagliga uttrycket ”brasklapp” kan härledas till en av Olaus Petri nedskriven krönika om Linköpingsbiskopen Hans Brask? Under Stockholms blodbad 1520, då Kristian II höll rättegång mot de han ansett ha felat honom och ärkebiskop Gustav Trolle, ska Brask ha undkommit straff genom att dra fram en lapp från sitt sigill på det ödesdigra beslutet att avsätta Trolle. På denna ska det ha stått ”till detta anser jag mig nödd pch tvungen”, något som ska ha bevisat att Brask motsagt sig beslutet. Krönikan som omnämner brasklappen är nedskriven av Olaus Petri till förmån och propaganda för Gustav Vasa och ingen har någonsin sett någon lapp som skulle kunna motsvara den påstådda från 1517. Många tror att händelsen är påhittad för att smutskasta Brask som var emot det förstatligandet av kyrkan som Gustav Vasa införde. Trots detta lever begreppet kvar än idag. På bilden Hans Brasks sigill.

Läs mer: http://www.linkopingshistoria.se/fordjupning/biskop-hans-brask/

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera