Gravar från 1100-talet indikerar att Skövde har äldre anor än tidigare trott

Sammanlagt grävde man för 2 år sedan 26 gravar vid S:t Helena kyrka i Skövde, och 11 av dessa var så kallade kalkstensgravar från 1100-talet. De gravlagda har begravts i kistor av kalksten med en nisch för huvudet, och av de osteologiska analyserna att döma har dessa varit välbeställda personer. Gravfynden indikerar nu att Skövde har äldre anor än man tidigare trott, och att platsen eventuellt varit en betydande centralort redan innan den omnämndes i skrift år 1280.

Läs mer: http://www.skovdenyheter.se/article/stan-aldre-an-du-tror/

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera