Rapport från 35 år gammal undersökning i Gävle berättar om järnåldersgård

Bättre sent än aldrig! 1981 grävde man vid travbanan i Gävle och hittade då minst två treskeppiga långhus från yngre järnåldern, vilka var belägna intill ett gravfält med ca 40 gravar. Trots detta missade man att rapportera om gårdsfyndet fram tills att nyligen nya ingrepp gjordes på platsen. Då hittades även rester efter järnframställning, och enligt arkeologerna har gården utgjorts av minst 4 hus, gravfält, verkstäder och åkrar från 600-talet och framåt.

Läs och lyssna mer: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=99&artikel=6388308

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera