Ruinerad – Glastonbury Abbey

Ruinerad. I samarbete med STARK (Stockholms arkeologer)

Den här veckan tar vi oss utanför Sveriges gränser för att insupa en rejäl dos ruinromantik! Glastonbury Abbey i Somerset i Storbritannien ska enligt legenden ha grundats av Josef från Arimataia (ni vet han som samlade upp Jesu blod i den heliga Graal vid korsfästelsen) under det första århundradet men troligtvis byggdes klostret under 600-talet. Det här är verkligen en legendernas plats, förutom att grunda klostret sägs Josef även ha stuckit ner sin stav i jorden på klostrets mark och när han vaknade på morgonen hade staven slagit rot och kom att växa upp till en helig törnbuske. Törnet i sig var mycket speciellt då det blommade två gånger per år istället för en gång som är det normala. Tron på törnets helighet var så stark att man under 1600-talet högg ner och brände den sista busken eftersom att den ansågs vara en vidskeplighet. Som tur var hade lokalborna hunnit plocka på sig sticklingar och lyckades plantera nya buskar, det är dessa sticklingar som dagens törnbuskar tros komma ifrån. Traditionerna lever vidare än i våra dagar, varje jul får Storbritanniens drottning Elizabeth II en kvist sänt till sig av kyrkoherden i Glastonbury.

En annan känd legend är den om kung Arthur som sägs ha begravts här tillsammans med drottning Guinevere. Den utpekade graven grävdes upp redan på 1200-talet och man sa sig ha hittat en ekkista innehållande två skelett samt ett kors med en inskription som bekräftade Arthurs identitet. Modern forskning har dock kunnat visa att historierna om kung Arthurs grav hittades på av klostrets munkar, de ville nämligen locka besökare och pilgrimer till platsen för att på så sätt bekosta den renovering som klostret behövde efter att ha förstörts av en brand på 1100-talet. Munkarnas plan lyckades uppenbarligen, Glastonbury kom att bli ett av de rikaste och mest inflytelserika klostren i hela England.

Efter Henrik VIII:s upplösande av klosterväsendet 1536 förföll klostret och kom till slut att bli till de ruiner som idag kan beskådas på platsen. Fotografiet är taget omkring år 1900 och föreställer The Lady Chapel.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera