Veckans fynd – Gullrumskammen

Den långa period som vi kallar stenåldern karaktäriseras bland annat av sina olika stenfiguriner vars funktioner har skiftat. En av de mest kända exemplaren på en kombinerad figurin och nyttoföremål är den ca 5000 år gamla ben-kam som hittades i Gullrum på Gotland 1893. Fyndet gjordes i samband med en utgrävning av en stenåldersboplats, och initialt tolkades djurhuvudet på den ca 9 cm breda kammen som föreställande en häst. Men då hästar inte förekom på platsen under neolitikum tolkas djuret istället föreställa en hund. Kammen har även ett antal dekorativa sicksack-mönster och tycks ge uttryck för en världsbild där människa och djur på något sätt är sammanlänkade, något som går igen i andra konstuttryck från samma epok.

Läs mer: http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/536/1907_113.pdf?sequence=1

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera