Analyser på förmodade ben av Erik den Helige styrker legenden

En rad olika analyser har gjorts på det skelett som enligt uppgift ska ha tillhört Sveriges nationalhelgon Erik den Helige och legat bevarade i ett relikskrin inuti Uppsala domkyrka. Skelettanalyserna visar att benen tillhör en man som dog vid 40 års ålder, varit vältränad och välnärd men gått en våldsam död till mötes. Enligt legenden mördades Erik år 1160 av danskarna utanför dagens Uppsala genom halshuggning, något som även går att se spår efter i de nu analyserade benen. Enligt isotopanalyser har personen dock levt de sista 10-15 åren nära Varnhem och kosten har bestått till stor del av insjöfisk. Samtliga resultat förutom isotopanalyserna, tycks stärka att det faktiskt är Erik den helige som bevarats i reliksskrinet.

Läs mer: http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/nya-ron-mycket-i-legenden-om-erik-den-helige-ar-sant/

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera