Ruinerad (i samarbete med STARK)

Ruinerad (i samarbete med STARK) – Källa ödekyrka (Gamla kyrka)

Att kalla det här för en ruin är kanske inte helt rätt men vi tycker att Källa ödekyrka på norra Öland är värd lite uppmärksamhet! Vid utgrävningar på 1970-talet hittade man resterna efter en äldre träkyrka som stått på platsen. Förmodligen byggdes träkyrkan redan på 1000-talet! På 1170-talet började man bygga en torn i sten och under 1200-talet kom den nuvarande kyrkan i sten att ersätta den gamla i trä. Under de kommande århundradena förändrades kyrkans utseende gradvis, några mindre utbyggnader tillkom också. På 1800-talet insåg man att kyrkan var i behov av stora renoveringar vilket man inte var särskilt sugen på, därför byggde man istället en ny kyrka i närheten. Vitterhetsakademin förbjöd dock församlingen att riva kyrkan, man fick lov att plocka ut inredningen som antingen såldes eller återanvändes. Idag är det fortfarande Vitterhetsakademin som äger kyrkan och här hålls om somrarna både bröllop och konserter.

Kyrkan är väl värd ett besök, här finns både en vacker kyrkogård med äldre gravhällar, de allra flesta från 1700-talet men dateringarna varierar mellan 1100- och 1800-tal. Här finns också en liten källa som man tror varit offerkälla, kanske har den till och med gett socknen sitt namn?

Foto: Bengt A Lundberg, 2001.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera