Georadarundersökning bekräftar vikingatida bebyggelse vid Varnhem

Eureka! Nu bekräftar de nyligen genomförda georadarundersökningarna att det intill gårdskyrkan vid Varnhem stått ett byggnadskomplex, förmodligen från 900-talet. Undersökningen indikerar att byggnaden varit konstruerad enligt danskt mått med två rader av takbärande stolpar och varit ca 25-30 meter långt och ca 8-10 meter brett. Resultaten stämmer överens med vad man hoppats på, men för att dock vara säker krävs en arkeologisk undersökning, något som blir aktuellt först tidigast sommaren 2017.

Läs mer: http://www.skovdenyheter.se/article/spannande-fynd-i-varnhem/

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

One thought on “Georadarundersökning bekräftar vikingatida bebyggelse vid Varnhem

  1. Naturligtvis spännande o glädjande men också rätt förväntat. En så viktig tidigmedeltida plats som Varnhem uppstår ju inte bara rakt av utan har, sannolikare, vuxit fram organiskt under flera sekler. Det danska byggsättet skulle vara roligt att få en tolkning av.

Kommentera