Veckans fynd – Granhammarsmannen

Mannen som blivit känd som Granhammarsmannen hittades redan 1953 i en åker i Uppland och fick ny uppmärksamhet i och med Jonathan Lindströmt populärvetenskapliga bok om mannen och livet på bronsåldern. Av skadorna på kvarlevorna tycks mannen ha blivit bragd om livet med hjälp av ett vasst föremål, detta någon gång på 800-talet f.kr. Intill mannens kvarlevor hittades bland annat en skinnskrapa i flinta, en mejsel, en syl i brons, ett käppliknande föremål i trä samt ett sandstensbryne. På grund av dessa föremål har forskare föreslagit att mannen under sin livstid varit specialiserad på någon form av hantverk, något som dock förblir endast en teori.
Av analyserna som genomfördes på kvarlevorn att döma har mannen tillhört en lantbrukarkultur, ägnat sig åt någon form av kroppsarbete som involverar höger armen och käke samt flyttat geografiskt ett antal gånger i sitt liv. Något mordvapen har inte hittats och varför Granhammarsmannen mördats och dumpats i den dåtida tjärnen förblir ett mysterium. Nedan kvarlevorna samt en ansiktsrekonstruktion.

Läs mer: http://historiska.se/upptack-historien/artikel/mannen-fran-granhammar/

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera