Bland kakel och kritpipor – på besök i Stadshusgårdens 1700-tal

Bakom en tyst fasad på ett tillfälligt nedstängt stadshus mitt i centrala Göteborg gräver man fram en liten bit av stadens historia. Just nu undersöker Göteborgs stadsmuseum rester efter en rad olika aktiviteter på stadshusets gamla innergård och vi på Arkeloggen gjorde ett besök vid denna välbevarade hemlighet.
Stadshuset ligger på det som från stadens grundande 1621 kallades Stora torget, dagens Gustav Adolfs torg, och har inhyst både myntbod, fängelse och stads- och brandvakter. Benämningen stadshus finns belagt sedan 1720-talet och syftade på kvarterets funktion som stadens administrativa centrum. Vid de arkeologiska undersökningarna har man hittat rester efter gårdens olika byggnadsfaser som kommit och gått i och med en rad bränder som återkommande ödelagt området. Bland de mest påtagliga fynden finns rester efter minst 3 olika kakelugnar, varav en förmodligen kan vara en mycket tidig tillverkning från Rörstrand i mitten av 1700-talet.
I fredags tog arkeolog Tom Wennberg med Arkeloggen på en rundtur vid utgrävningen av denna Stadshusgård. Följ med i klippet nedan! På bilden ser vi ett större kakelugnsfragment in situ (på sin ursprungliga plats), Stadshusets fasad, en bit fajans-keramik och ett fragment av en dekorerad kritpipa.
 

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera