Veckans fynd – Hadrianus mur

Efter romarnas erövring av stora delar av Britannien och återkommande försök att kuva stammarna i det skotska höglandet beslutade kejsar Hadrianus att bygga en definitiv mur mot norr, vilken påbörjades år 122 e.kr. Muren som med jämna mellanrum bestod av vaktposter, passager och garnisoner var ca 117 km lång och löpte från kust till kust nära vad som idag är gränsen mellan Skottland och England. En inskription tyder på att muren under sina användningsår gått under namnet Vallum Aelii, vilket anspelar på kejsar Hadrianus familjenamn Aelius.
Förklaringar till murens tillkomst varierar, men bland annat analyser av murens placering indikerar att den i själva verket inte är lokaliserad till det mest försvars-strategiska läget. Detta tillsammans med osäkerheter kring hur reellt hotet från stammarna i norr faktiskt varit indikerar eventuellt att muren delvis haft ett politiskt-symboliskt-syfte, till exempel att manifestera det romerska rikets omfång och makten av att innesluta och utesluta. Något som stödjer detta är de många passager genom muren där en tullavgift betalades till den romerska armén. När romarna började överge Britannien under 400-talet förföll muren, och stenen användes till andra byggnadsverk i området ända till i mitten av 1800-talet då antikvarier började forska på muren och köpa upp marken för att förhindra ytterligare stenbrott. Sedan 1987 är Hadrianus mur en del av UNESCOs världsarv.
Läs mer: http://www.english-heritage.org.uk/visit/places/hadrians-wall/history/

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera