Hög skrivkunnighet i Juda rike möjliggör tidigt författande av Bibeln

Forskarsamhället har länge varit oeniga om från när de äldsta delarna av det som blev Bibeln härstammar. Nu har arkeologer, fysiker och matematiker analyserat keramik-inskriptioner från Arad, Juda rike, i dagens Israel och slutit sig till att inskriptionerna utförts av att ett flertal olika skribenter från olika sociala ranker. Enligt forskarna indikerar detta att läs- och skrivkunnigheten under denna så kallade första tempelperioden (ca 1000-586 f.kr) haft större utbredning än man tidigare trott, något som därmed ger stöd åt teorin att de äldsta texterna av Bibeln skulle kunnat ha skrivits redan under denna period.

Läs mer: http://www.haaretz.com/jewish/archaeology/1.713885

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera