Veckans fynd – hällristningarna vid Nämforsen

Strax intill dagens Näsåker, i Sollefteå kommun, ligger ett av Nordeuropas mest omfattande hällristningsområden; Nämforsen. På stenhällarna i och intill forsen har man hittills funnit ca 2600 enskilda ristade motiv bland vilka älgen dominerar, men där finns även skepp, människor, fåglar och hundar. De äldsta ristningarna och den intilliggande boplatsen ”Ställverket” dateras till yngre stenålder eller tidig bronsålder, och enligt arkeologerna bör de allra flesta ristningarna ha kommit till omkring 3000 f.kr, detta även om man bott på platsen ända in i järnåldern. På grund av sitt rika antal hällristningar och långa kontinuitet bör platsen under forntiden ha varit betydelsefull för en stor del av befolkningen i norr.

Läs mer: http://www.namforsen.com/default.asp?path=22557&pageid=32471

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera