Veckans fynd – bronsmasken från Hellvi

Masken som i veckan uppmärksammades i media är tillverkad i brons och har ursprungligen varit en romersk ryttarmask innan den på 600-talet e.kr fått ett nytt användningsområde i Hellvi på Gotland. Att döma av de omgjorda ögonen och spår efter en upphängningsanordning har man på Gotland eventuellt istället använt masken, vilken tros efterlikna Alexander den store, som gudabild. Enligt uppgift hittades det unika föremålet redan i början på 80-talet men lämnades in till Gotlands museum först för ett par år sedan, och efter undersökningar på den förmodade fyndplatsen har arkeologerna kunnat sluta sig till att masken förmodligen har ingått i en skattgömma i ett övergivet järnåldershus. Hur detta romerska föremål har hamnat på ön går endast att spekulera i, och i dagsläget känner man till endast 40 liknande exemplar i världen.

Läs mer: http://www.gotland.net/se-och-gora/arkiv/unik-bronsmask-visas-pa-gotlands-museum

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera