Tegelbruk från 1600-talet grävs ut i Västerås

Tegelbruket i Västerås, som kom till på drottning Kristinas initiativ år 1646, syftade till att göra trä-husen i Sverige mer lik de i tegel på kontinenten. Nu gräver man ut det ovanligt tidiga tegelbruket och hittills har man hittat stengrunder och självklart tegel efter den tidiga produktionen.

Läs mer och lyssna på inslaget: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=6436314

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera