Fransk grotta innehåller strukturer byggda av neandertalare

Den djupa grottan som upptäcktes redan på 1990-talet innehåller avbrutna stalsgmiter som byggts på hög för att skapa en mur inne i grottan. Mur-fundamentet är som längst 7 meter och som högst 40 cm. Denne bär även tydliga spår efter eldpåverkan men i dagsläget är dess funktion oklar. Tidigare har man trott att strukturen är 50 000 år gammal men nya analyser visar att den är närmare 170 000 år gammal, vilket betyder att neandertalare måste ha varit konstruktionens upphovsmakare.

Läs mer: https://www.theguardian.com/science/2016/may/25/neanderthals-built-mysterious-cave-structures-175000-years-ago

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera