Utgrävningar för att hitta Stonehenges ursprungliga användningsområde påbörjas

De kommande utgrävningarna ska undersöka teorin om att stenarna som ingår i stenålders-monumentet ursprungligen har ingått i ett gravkomplex i dagens Wales. Enligt arkeologerna har man då tagit de symboliskt laddade stenarna med sig i sin flytt västerut där man sedan återanvänt dem i annat syfte. Fortsättning följer.

Läs mer: http://www.walesonline.co.uk/news/wales-news/archaeologists-dig-welsh-burial-ground-11438966

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera