Arkeologiskt fynd av död man bekräftar historiska källor

Det är i en tidigmedeltida brunn vid Sverresborg i dagens Trondheim som man hittat kvarlevorna efter en vuxen man. Enligt de nedskrivna källorna ska de så kallade baglerne ha intagit borgen år 1197 och då slängt en död man i brunnen, eventuellt för att förgifta dricksvattnet. Det nya arkeologiska fyndet bekräftar därmed man man vet från de historiska källorna.

Läs mer: https://www.nrk.no/trondelag/sensasjonelt-arkeologisk-funn-i-trondheim-1.12988032

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera