Danska amatörarkeologer hittar vikingatida guld

Med hjälp av metalldetektorer har 3 amatörarkeologer i syddanska Vejen hittat sammanlagt 7 armringar i guld, vilka samtliga dateras till vikingatid. Enligt upphittarna kom fynden i dagern av en ren slump och genast museipersonal kontaktades omgående. Dock finns inga planer på fortsatta undersökningar, varför föremålen kommer att sakna arkeologisk kontext.

Läs mer: http://nyheder.tv2.dk/lokalt/2016-06-16-jublende-amatoerarkaeologer-pludselig-var-der-guld-i-den-sorte-muld

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

One thought on “Danska amatörarkeologer hittar vikingatida guld

  1. Saknar arkeologiskt kontext? Hur då? De är inmätta och har ett platskontext. I plöjd mark ligger 90-100% av fynden i matjorden, det är inte detsamma som att de saknar kontext. Dessutom framgår det av artikeln att; ”museet i fred og ro kan undersøge området.” Danska arkeologer gör omkring ett dussin efterundersökningar av detektorfynd årligen, i allmänhet på nyfunna skatter.

Kommentera