Utgrävning av militäranläggning från kalla kriget kan få egen utställning

Förra sommaren grävde man ut ledningsplats Björn, en militäranläggning på Skara-slätten som var i bruk ända fram till 1995. Härifrån skulle det svenska attackflyget ledas vid en eventuellt invasion av Sverige, och på grund av platsens unga historia finns möjlighet för arkeologerna att ta del av nu levande personers historier om och på platsen. Förhoppningen är nu att resultaten från utgrävningen även ska få en egen utställning på Västergötlands museum.

Läs mer: http://www.skovdenyheter.se/article/hemliga-bunkern-kan-bli-utstallning/

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera