En 12 000 år gammal grav tolkas ha tillhört en kvinnlig shaman

I norra Israel har man i en grotta grävt ut sammanlagt 28 gravar som tros vara ca 12 000 år gamla. En grav står ut i mängden då den är välavgränsad ochh innehöll en för tiden äldre kvinna som begravts under detaljerade former. I kvinnans grav har arkeologer hittat ben från flera olika djur samt en fot från en människa. Utöver dessa har man även hittat en stor mängd sköldpads-skal i graven, vilka tros komma från en festmåltid i samband med kvinnans begravning. På grund av innehåller i graven tillsammans med hennes deformerade ryggrad tolkas kvinnan ha varit någon form av shaman, detta i en tid då det rituella började spela en allt större roll i stenålderssamhällena.

Läs mer: http://www.timesofisrael.com/12000-year-old-grave-of-shaman-woman-unearthed-in-galilee/

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera