Veckans fynd – Kiviksgraven

Utanför dagens Kivik på Österlen ligger Sveriges största gravröse från bronsåldern. Den 3000 år gamla och 75 meter breda graven användes länge som stentäckt men i mitten av 1700-talet återfanns gravarna som skulle visa sig finnas i mitten. Där fanns även sammanlagt 10 stentavlor med olika figurer, människor och händelser inristade. Enligt flera forskare har figurerna stora likheter med medelhavskulturernas samtida bildspråk, något som tyder på långväga kontakter från norr till söder. När graven grävdes ut på 1930-talet restaurerades också denna hårt och fick bland annat en tillgänglighetsanpassad ingång. Nya analyser visar att minst 4 olika personer har begravts i röset, varav de flesta i ung ålder, men forskning tyder på att graven varit i bruk under flera tusen år.

Läs mer: http://www.raa.se/publicerat/br2009_4.pdf

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera