Landets hittills äldsta bevis för glashantverk finns i Sandby Borg

Wow! De äldsta tecknen på glashantverk har fram tills nu daterats till 600-talet, men nu visar årets nya fynd vid Sandby Borg att man där hanterade glas och förmodligen tillverkade glaspärlor redan på 400-talet. Enligt arkeologerna har man tagit glasmassan till platsen för att där tillverka föremålen. Detta visar ytterligare på platsens unika samhälls-ställning, och eventuellt har kunskapen om glashantverk inhämtats från de samtida romerska områdena på kontinenten.

Läs mer: http://24kalmar.se/2016/07/12/sveriges-aldsta-glasverkstad-fanns-i-sandby-borg/#ath

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera