Ett potentiellt historiskt belagt torn påträffad vid Lindisfarne

Projektet som syftar till att finna var det tidigaste klostret vid Lindisfarne, vilken senare blev plundrad sv vikingar, låg har nu uppdagat en 2,5 m bred mur. På grund av dess uppbyggnad och formation tror arkeologerna att det rör sig om ett tidigmedeltida torn, och nu vill man koppla samman denna med det torn från vilket St Cuthberts död skulle ha proklamerats under 700-talet. Fortsättning följer.

Läs mer: http://m.berwick-advertiser.co.uk/news/local-news/all-news/archaeologists-find-st-cuthbert-s-tower-1-4175447

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera