Must Farm är Englands bäst bevarade bronsåldersbosättning

Undersökningarna av Must Farm har under de senaste månaderna gett ett unikt material från en bronsåldersbosättning. Enligt arkeologerna har en brand tvingat invånarna att hastigt lämna hemnet och alla tillhörigheter vilka sedan sjunkit ned i det närbelägna vattnet och där bevarats. Bland annat har man hittat 5 hus, flera kärl med sitt ursprungliga innehåll, ett trähjul, välbevarad textil och flera hela spjut och yxor. Platsen blev tidigare i år även utsedd till årets arkeologiska plats och nu efter utgrävningens slut finns förhoppningar om att ett nytt museum tillägnat Must Farm ska inrättas.

Läs mer: https://www.theguardian.com/science/2016/jul/14/uks-best-bronze-age-site-must-farm-dig-ends-analyis-continue-years?CMP=Share_AndroidApp_Tweet

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera