Bevis för Skottlands äldsta jordbruk samt 10 000 år gammal aktivitet påträffade

Vid Wellhill, nära staden Dunning i sydöstra Skottland, har man hittat rester efter plogspår vilka dateras till ca 3800-3000 f.kr. Detta nya fynd är landets hittills äldsta indikationer på jordbruksaktivitet och tyder på att den agrara livsstilen kom till området endast några generationer senare än i de sydligare delarna av brittiska öarna. Bland fynden finns delar av en stenyxa, flintspån och keramik. På platsen fann man även äldre aktivitet som tros vara ca 10 000 år gammal, något som tyder på lång platskontinuitet.

Läs mer: http://www.newhistorian.com/archeologists-find-evidence-scotlands-earliest-farmers/6842/

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera