Järnålderboplats undersöks i Visby

Inför bygge av nya kvarter i Visby har en utgrävning av en järnåldersboplats som var i bruk mellan 100 f.kr och 300 e.kr nu påbörjats. Enligt arkeologerna har boplatsen hyst en större befolkning och hittills har man bland annat hittat två byggnader, redskap och en sländtrissa. Det sista fyndet indikerar en kvinnlig närvaro, något som anses vara en viktig pusselbit i förståelsen av platsen.

Läs mer: http://www.helagotland.se/samhalle/nu-undersoks-ororda-boplatsen-pa-a7-12744903.aspx

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera