Veckans fynd – Skateholm

I dagens Skåne ligger en mesolitiskt boplats med tillhörande gravfält. Området består av Skateholm I och II och har daterats till ca 6000-4000 f.kr, dvs mesolitikum. Gravfälten grävdes ut i början av 80-talet och gav då sammanlagt ca 90 st gravlagda individer av olika ålder och kön. De flesta har begravts i liggande eller sittande ställning och flera individer bär spår efter våld. Bland annat har en man begravts på magen och strax innan igenfyllningen av graven fått pilar nedskjutna i kroppen. En annan kvinna har begravts tillsammans med en man och bär tydliga spår efter våld mot huvudet som dödsorsak. Teorier om de gravlagda inkluderar både att de varit enkla familjemedlemmar till att de döda varit med om särskilt obekväma dödsfall. Gravplatserna låg strax intill en boplats där invånarna varit jägare och samlare, men fynd av keramik, ovanligt på sådana platser, tyder på att samhället var i förändring mot en mer permanent bosättning.

Läs mer: http://www.mikroarkeologi.se/publications/skateholm.pdf

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera