Två cancer-fall flyttar tidigaste kända bevisen för sjukdomen bakåt till tidig stenålder

I två nyligen publicerade artiklar diskuterar arkeologer fyndet av dels utvecklad cancer hos tidiga hominider i ett 1,7 miljoner år gammalt fot-ben och en 2 miljoner år gammal tumör i en ryggkota vilka båda hittats i dagens Sydafrika. Dessa båda fynd flyttar de tidigaste tecknen på cancer bakåt med hundratusentals år då det äldsta fallet fram tills nu endast var 120 000 år gammalt. Enligt arkeologerna hjälper detta ytterligare till att slå hål på myten om att cancer och tumörer är en modern företeelse, och bevisar att sjukdomen förekom även hos våra förfäder.

Läs mer: http://www.heritagedaily.com/2016/07/cancer-on-a-paleo-diet-ask-someone-who-lived-1-7-million-years-ago/112273

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera