Merovingisk kyrkogård påträffad nära franska Amiens

I samband med bygge av en ny skola i en by nära franska Amiens har arkeologer hittat kvarlevor efter vad man uppskattar vara mellan 600-800 individer från den merovingiska eran, ca 400-600 e.kr. Hittills har endast 4 individer tagits upp i väntan på tillåtelse att undersöka de övriga gravarna. Men med tanke på det stora antalet gravlagda, inklusive barn, tror man att kyrkogården kan representera en hel by från perioden i fråga, och då gravarna tycks vara helt intakta hoppas man på särskilt spännande fynd.

Läs mer: http://www.medievalhistories.com/merovingian-cemetery-discovered-near-somme/

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera