Veckans fynd – offerplats Finnestorp

Mellan dagens Skara och Falköping låg en gång för ca 1500 år sedan en offermosse där arkeologer sedan dess återupptäckt i början av 1900-talet har hittat ovanligt välbevarade fynd. Platsen tycks ha agerat så kallad krigsbytesofferplats då man i den syrefattiga miljön främst hittat rester efter exklusiva häst- och ridmunderingar, vilka tolkas ha tillhört den förlorande sidan av två stridande, hästburna, parter. Fynden från Finnestorp dateras till tiden från kristi födelse till ca 600-talet e.kr, en turbulent och omdanande tid då nordbor och andra förmodligen rest vida kring och utbytt nya idéer och konstformer. Med tanke på prakten i föremålen som offrades bör offerhandlingen ha haft en stark symbolisk funktion, och är eventuellt en indikation på hur man genom gudaoffer försökte påverka en osäker världsordning.

Läs mer: http://www.finnestorp.se/Default.aspx

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera