Studier visar att jordbrukets spridning i Anatolien och Europa bidrog till ökad diversitet

DNA-studier som gjorts på kvarlevor av 8000-10 000 år gamla jägar-samlar populationer i dagens Turkiet visar att jordbruket spreds till Europa från Anatolien. Studierna som genomförts av bland annat Stockholms universitet visar även på att jordbrukslivsstilen introducerades medan den genetiska variationen var relativt låg, något som visar på slutna människogrupper. Men redan 1500 år senare uppvisar genetiken en större diversitet vilket tyder på att jordbrukslivsstilen bidrog till större kontakter med grupper från söder och öster, något som även stöds i det arkeologiska fyndmaterialet.

Läs mer: http://www.mynewsdesk.com/se/su/pressreleases/stenaalderns-jaegar-samlare-i-anatolien-lade-grunden-till-europas-befolkning-1507665

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera