Fynd av glas på Åland anses förändra bilden av öns järnålder

Den gängse tolkningen av Åland under yngre järnålder är att ön varit styrd av invånare i östra Mellansverige. Nu visar dock de fortsatta utgrävningarna vid Kvarnbo att glas har importerats till ön från dagens Tyskland och England, något som undersökarna anser vara ett tecken på att välbeställda bott på och själva styrt ön. Utgrävningarna har pågått på platsen för en järnåldershall sedan 2014 och har även gett fynd av keramik och metallsmycken.

Läs mer: https://svenska.yle.fi/artikel/2016/08/06/glasfynd-fran-yngre-jarnaldern-pa-aland

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera