Besvärjelser ristade i guld och silver följde med de döda i romerska staden Viminacium

I dagens nordöstra Serbien har arkeologerna vid utgrävningar av en ca 2000 år gammal begravningsplats i den romerska staden Viminacium påträffat 2 mystiska bly-behållare. Dessa, som hittades i gravarna, visade sig innehålla tunna guld- och silverpapper där ännu otydda inskriptioner går att utläsa. Enligt arkeologerna rör det sig om olika slags besvärjelser, och bland annat har man hittills lyckats identifiera namn på en rad olika demoner som bland annat är kända från dåtidens Syrien.

Läs mer: https://www.theguardian.com/science/2016/aug/09/mysterious-magic-spells-unearthed-archaeologists-serbia

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera