Ölkällaren på Raseborgs slott ger nya ledtrådar till 1500-talets vardagsliv

På Rasebergs slott i dagens sydvästra Finland håller man just nu på att undersöka den ölkällare som enligt källorna rasade in 1558, en händelse som medförde att borgens verksamhet avvecklades. Hittills har man bland annat hittat det ursprungliga källargolvet, något som innebär att analyser på brukningslager kan göras för att ta reda på mer om verksamheten på slottet. Utöver golvet har man även hittat delar av så kallat pottkakel, en tidig form av kakelugn, samt delar av stora grytor som finns att läsa om i platsens inventarier.

Läs mer: https://svenska.yle.fi/artikel/2016/08/11/de-graver-ivrigt-i-olkallaren-pa-raseborg-den-blev-borgens-ode

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera