Proteinanalyser avslöjar materialen i mosslikens kläder

I Danmark har man den senaste tiden undersökt 10 skinnplagg som bevarats och hittats tillsammans med sina ägare i ca 2000 år gamla mossar. Med hjälp av nya så kallade proteinanalyser, som skiljer på vilket djur skinnet kommit ifrån, har man kunnat dra slutsatsen att de flesta plaggen varit gjorda från domesticerade djur såsom får, ko och kalv. Enligt arkeologerna visar detta på att djurhållningen under järnåldern inte enbart handlat om föda utan förmodligen även varit viktig för sömnad av kläder mm.

Läs mer: http://sciencenordic.com/new-method-reveals-secrets-bog-bodies

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera